30.11.2010

Latinan kielen maisteriopinnot

(kiintiö enintään 8)

 

Latinan kielen maisteriopintoihin voi hakea, jos on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on tehty aineopinnot latinan kielessä.

Latinan kielen maisteriopintoihin ei ole hakua keväällä 2011.

Latinan kielen opiskeluun voit tutustua kielten laitoksen verkkosivuilla.