19.07.2007

Humanistisen tiedekunnan maisterikoulutus 2006

Filosofian maisterin 120 opintopisteen tutkintoa suorittamaan voi hakea aiemman korkeakoulututkinnon pohjalta. Korkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi ulkomaiset bachelor-tasoiset tutkinnot, suomalaisten yliopistojen kandidaattitutkinnot sekä ammattikorkeakoulututkinnot. Maisterikoulutus sisältää pääaineen syventävät opinnot, joiden yhteyteen kootaan maisterin tutkinto. Tutkintoon voi kuulua täydentävinä opintoina pääaineen perus- ja/tai aineopintoja. Alla olevassa taulukossa on listattu maisterikoulutuksen hakukohteet laitoksittain. Kunkin pääaineen maisteriopintoihin otetaan noin 4-8 opiskelijaa. Yleisenä valintakriteerinä ovat soveltuvat taustaopinnot, ja lisäksi valintaan voi sisältyä haastattelu, soveltuvuuskoe tai muun tyyppinen koe. Hakuaika maisteriopintoihin on päättynyt 28.4.2006 klo 16.15 (huom. ulkomaalaisten hakuaika päättyi 31.1.2006). Kuitenkin eräillä hakukohteilla on tästä poikkeavat hakuajat (ks. taulukko alla). Hakulomakkeen saa osoitteesta http://www.jyu.fi/hum/opiskelijavalinta/lomakkeet/erikhaku.pdf ja se palautetaan osoitteella Humanistinen tiedekunta, PL 35 (A), 40014 Jyväskylän yliopisto. Siirto-opiskelijat ja avoimen väylän hakijat käyttävät tätä samaa lomaketta.

Maisteriohjelmat

Hakukohde

Kiintiö

Hakuaika päättyy

Arkistonhallinnan maisteriohjelma

30.9.2007
Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma 10-12 10.5.2007
Musiikkiterapian maisteriohjelma 14-18 30.4.2007
Master's Degree Programme in Digital Culture 20-25 31.1.2007
Master's Degree Programme in Intercultural Communication 15 31.1.2007
Master's Programme in Music, Mind and
Technology
15 31.1.2007

Maisteriopinnot

Hakukohde

Kiintiö

Hakuaika päättyy

Englannin kieli 4-8 Hakuaika kaikkiin
Etnologiatieteet 4-8
tiedekunnan mais-
Historia 5
teriopintoihin
Hungarologia 4-8
on päättynyt
Journalistiikka enintään 6
30.4.2007
Kirjallisuus 4-8

Kirjoittaminen 10

Latinan kieli 4-8

Museologia 4-8

Musiikkikasvatus 5
 
Musiikkitiede 4-8

Puheviestintä enintään 10

Romaaninen filologia 4-8

Ruotsin kieli 4-8

Saksan kieli ja kulttuuri 4-8

Suomalainen viittomakieli
4-8

Suomen kieli 4-8

Taidehistoria 5-7

Taidekasvatus 3-5

Venäjän kieli ja kulttuuri
4-8

Yhteisöviestintä enintään 10


Hakukohde Kiintiö
Hakuaika päättyy Vastuulaitos
Englannin kieli 4-8
28.4.2006 Kielten laitos
Latinan kieli 4-8
28.4.2006 Kielten laitos
Romaaninen filologia 4-8
28.4.2006 Kielten laitos
Ruotsin kieli 4-8
28.4.2006 Kielten laitos
Saksan kieli ja kulttuuri 4-8
28.4.2006 Kielten laitos
Suomalainen viittomakieli
4-8
28.4.2006 Kielten laitos
Suomen kieli 4-8
28.4.2006 Kielten laitos
Venäjän kieli ja kulttuuri 4-8
28.4.2006 Kielten laitos
Hakukohde Kiintiö
Hakuaika päättyy Vastuulaitos 
Suomen historia, taloushistoria, yleinen historia 5
28.4.2006 Historian ja etnologian laitos
Etnologiatieteet 4-8
28.4.2006 Historian ja etnologian laitos
Hakukohde Kiintiö
Hakuaika päättyy Vastuulaitos 
Musiikkikasvatus 5
28.4.2006 Musiikin laitos
Musiikkitiede 4-8
28.4.2006 Musiikin laitos
Hakukohde Kiintiö
Hakuaika päättyy Vastuulaitos (ja yhteyshenkilö)
Digital Culture 15-20
28.2.2006 Raine Koskimaa/ taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Hungarologia 4-8
28.4.2006 Tuomo Lahdelma/ taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Kirjallisuus 4-8
28.4.2006 Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Kirjallisuus, kirjoittaminen 10
28.4.2006 Juha Teppo/ taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma 10-12
11.5.2006 Tellervo Helin / taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Museologia 4-8
28.4.2006 Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Taidehistoria
ja taidekasvatus
5-7
3-5
28.4.2006 Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Hakukohde Kiintiö
Hakuaika päättyy Vastuulaitos (ja yhteyshenkilö)
Masters Degree in Intercultural Communication 15
31.1.2006 Viestintätieteiden laitos
Journalistiikka 6
28.4.2006 Viestintätieteiden laitos
Puheviestintä enint. 10
28.4.2006 Viestintätieteiden laitos
Yhteisöviestintä 5
28.4.2006 Viestintätieteiden laitos