11.11.2014

Museologian maisteriopinnot

Museologia on tiede, joka tarkastelee sitä, kuinka yksilö ja yhteisö hahmottavat ja hallitsevat ajallista ja alueellista ympäristöään ottamalla haltuunsa menneisyyden ja nykyisyyden todistuskappaleita. Museologia auttaa meitä ymmärtämään muun muassa omaa identiteettiämme ja sen ylläpitämistä muuttuvassa ajassa. Museologian perusopinnot pätevöittävät myös museotyöhön.

Museologian maisteriopintoihin valituilla opiskelijoilla on taustalla yleensä soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot. Taustatutkinto voi olla esimerkiksi ammattikorkeakoulussa suoritettu konservaattorin tutkinto.

Museologian maisteriopintoihin voidaan ottaa korkeintaan viisi opiskelijaa.

Museologian opiskeluun voit tutustua taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen verkkosivuilla.