30.03.2015

Musiikkikasvatuksen maisteriopinnot

(kiintiö 4)

Edellytyksenä maisteriopintoihin on soveltuva musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva kandidaattitason tutkinto ja yleisen opettajakelpoisuuden antavat opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Valintakriteereinä ovat valintakokeen tulos, musiikkialan opintojen määrä ja aiempi opintomenestys sekä motivaatiokirje.

Hakulomakkeen lisäksi hakijat lähettävät erillisen motivaatiokirjeen. Motivaatiokirjeessä hakijan tulee kuvata aikaisempi kasvatus- ja/tai opetustehtäviin liittyvä kokemus, tärkeimmät syyt koulutukseen hakeutumiseen sekä keskeiset periaatteet, joita pyrkii noudattamaan musiikkikasvatukseen liittyvässä opetustyössä. Lisäksi hakijan tulee selvittää mahdollisuutensa täysipäiväiseen opiskeluun ja kontaktiopetukseen osallistumiseen.

Valintakoe on sama kuin päävalinnassa. Opettajankoulutukseen valitut hakija osallistuvat vain musiikillista taitoa mittaaviin osioihin (valintakokeen 1. vaihe). Mikäli hakija on saanut sivuaineoikeuden Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen perus- tai aineopintoihin, Turun tai Savonlinnan luokanopettajakoulutuksen musiikkikasvatuksen aineopintoihin, valintakokeeseen ei tarvitse osallistua.

Katso tarkemmat valintakoeohjeet päävalinnan valinta-oppaasta musiikkikasvatuksen kohdalta.

Hakemuksen lähettämisen lisäksi valintakokeeseen ilmoittaudutaan erillisellä ilmoittautumislomakkeella .

Musiikin laitos toimii osana musiikkikampusta, johon kuuluvat myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelma sekä Jyväskylän ammattiopiston konservatorio. Musiikkikampuksella on yhteistä opetustarjontaa ja aiemmin suoritettujen opntojen korvaavuuksia voi hyödyntää opinnoissa joustavasti.

Musiikkikasvatuksen opintoihin voit tutustua tarkemmin musiikin laitoksen verkkosivuilla.