26.01.2007

Musiikkiterapian maisteriohjelma

(kiintiö 14-18)

Jyväskylän yliopiston musiikkiterapian maisteriohjelma hakee uusia opiskelijoita syksyllä 2007 alkavaan koulutukseen. Pääsyvaatimuksena koulutukseen on musiikkiterapia-alan ammattikorkeakoulututkinto tai hoito-, erityiskasvatus- tai musiikkialan kandidaatintutkinto, joka sisältää tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään aineopintoja (80 op) vastaava määrä musiikkiterapian opintoja tai muuten riittäväksi katsottu määrä musiikkiterapian ja sen lähialojen (esimerkiksi hoito-, erityiskasvatus- tai musiikkialan) opintoja. Ennen maisterikoulutusta hankittu musiikkiterapian kliininen kokemus luetaan myös eduksi.

Maisterikoulutus antaa lisäpätevyyttä kliiniseen työhön, syventää teoreettista tietämystä sekä perehdyttää monipuolisesti musiikkiterapian tutkimukseen. Maisteriohjelma avaa myös väylän musiikkiterapian tutkijaksi ja kouluttajaksi ja tutkinnosta on hyötyä hakeuduttaessa esimerkiksi erilaisiin asiantuntija- ja hallinto/johtotehtäviin. Ohjelma antaa myös pätevyyden jatko-opintoihin.

Valinta tehdään ensisijaisesti hakemusten perusteella. Mikäli ilmenee tarvetta järjestää soveltuvuuskoe, ilmoitetaan siitä erikseen. Hakijan tulee varautua saapumaan valintakokeisiin 14.-15.5.2007. Maisteriopintoihin haetaan humanistisen tiedekunnan yhteisellä hakulomakkeella 30.4.2007 mennessä. Hakulomakkeen mukaan on liitettävä erilliselle liitteelle hakemuksen perustelut sekä ansioluettelo tai jäljennökset opinto- ja työtodistuksista.

Lisätietoja:  http://www.cc.jyu.fi/~jerkkila/musiikkiterapia/ ja Esa Ala-Ruona, s-posti: esaala(at)campus.jyu.fi, p. (014) 260 1342 (yht. otot miel. sähköpostitse).