11.11.2014

Musiikkitieteen maisteriopinnot

(kiintiö 4)

Musiikkitieteen maisteriopintoihin valituksi voi tulla hakija, joka on suorittanut kandidaatintutkinnon pääaineenaan musiikkitiede tai joka on suorittanut jonkin muun musiikkialan kandidaatintutkinnon. Maisteriopintoihin voi hakea myös, jos on suorittanut muun soveltuvan kandidaatintutkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu perusopinnot musiikkitieteestä. Tutkinnon soveltuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Hakuedellytykset täyttää myös musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto.

Hakulomakkeen lisäksi hakijat lähettävät erillisen motivaatiokirjeen ja suunnitelman, josta käy ilmi, mitä opintoja he aikovat sisällyttää maisteritutkintoon ja missä aikataulussa opinnot on tarkoitus suorittaa. Motivaatiokirjeessä hakijoiden tulee perustella hakukohteen valintaa sekä esittää uratoiveensa ja työkokemuksensa alalta, mahdollisuutensa osallistua kontaktiopetukseen ja muut valintaan mahdollisesti vaikuttavat tekijät.

Valinnassa otetaan huomioon opintojen määrä ja soveltuvuus, opintomenestys sekä opintosuunnitelma ja motivaatiokirje. Varsinaista valintakoetta ei ole.

Musiikkitieteen opiskeluun voit tutustua musiikin laitoksen verkkosivuilla.