01.12.2014

Romaanisen filologian maisteriopinnot

(kiintiö enintään 2)

Romaanisen filologian maisteriopintoihin voi hakea alemman korkeakoulututkinnon pohjalta.

Jos hakijalla on suoritettuna romaanisen filologian tai sille läheisten aineiden ranskan kielen ja kulttuurin tai ranskan kielen aineopinnot tai perusopinnot vähintään arvosanalla hyvä (3), hänen ei tarvitse osallistua romaanisen filologian päävalinnan valintakokeeseen. Kaikki muut romaanisen filologian maisterikoulutukseen hakijat osallistuvat romaanisen filologian valintakokeeseen.

Puuttuvat romaanisen filologian perus- ja/tai aineopinnot on suoritettava maisterikoulutuksen täydentävinä opintoina.

Opiskelupaikan saavat ensisijaisesti ne, joilla on romaanisen filologian tai sille läheisten aineiden aineopinnot suoritettuina vähintään arvosanalla hyvä (3) ja sen jälkeen ne, joilla on romaanisen filologian tai sille läheisten aineiden perusopinnot suoritettuina vähintään arvosanalla hyvä (3). Mikäli em. kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, valintaperusteena käytetään lisäksi romaanisen filologian opintojen laajuutta ja opintomenestystä.

Loput mahdolliset opiskelupaikat täytetään valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla valintakoepisteiden perusteella.