01.12.2014

Ruotsin kielen maisteriopinnot

(kiintiö enintään 2)

Ruotsin kielen maisteriopintoihin voi hakea alemman korkeakoulututkinnon pohjalta.

Jos hakijalla on suoritettuna ruotsin kielen tai pohjoismaisten kielten perus- ja aineopinnot tai perusopinnot vähintään arvosanalla hyvä (3), hänet voidaan valita koulutukseen ilman valintakoetta. Muut ruotsin kielen maisterikoulutuksen hakijat ohjataan valintakokeeseen. Valittujen on suoritettava puuttuvat ruotsin kielen perus- ja aineopinnot maisterikoulutuksen täydentävinä opintoina.

Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijoista ovat etusijalla ne, joilla on eniten ruotsin kielen tai pohjoismaisten kielten opintoja suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3). Aloituspaikat sisältävät kaikki aiempien korkeakouluopintojen perusteella hyväksyttävät uudet opiskelijat.

Ruotsin kielen opiskeluun voit tutustua kielten laitoksen verkkosivuilla