01.12.2014

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

(kiintiö enintään 2)

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin voi hakea alemman korkeakoulututkinnon pohjalta.

Hakija, jolla on kandidaatintutkinnossaan pääaineena saksan kieli ja kulttuuri, saksan kieli, germaaninen filologia, saksan kieli ja kääntäminen, saksan kieli ja kirjallisuus tai vastaava, voidaan hyväksyä maisterikoulutukseen aiempien opintosuoritusten perusteella ilman valintakoetta.

Hakija, jolla alemman korkeakoulututkinnon pääaine on jokin muu oppiaine, voidaan hyväksyä maisterikoulutukseen aiempien opintosuoritusten perusteella, mikäli hakijalla on saksan perusopinnot suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3).

Valintaperusteena käytetään suoritettujen opintojen määrää, tasoa ja sisältöä sekä opintomenestystä.

Mikäli aiemmat saksan opinnot poikkeavat sisällöltään Jyväskylän yliopiston saksan kielen ja kulttuurin opetussuunnitelmasta, maisteriopintoihin valittavilta opiskelijoilta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista. Täydentävät opinnot sisältyvät maisterin tutkintoon, ja niiden tarve arvioidaan aiempien opintojen perusteella.

Saksan kielen ja kulttuurin opiskeluun voit tutustua kielten laitoksen verkkosivuilla.