01.12.2014

Suomen kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

(kiintiö enintään 5)

Suomen kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin voivat hakea ulkomaisissa yliopistoissa kandidaatin tai vastaavan tutkinnon suorittaneet (vähintään 180 ECTS-pistettä), johon sisältyy pää- tai sivuaineena suomen kielen opintoja niin paljon, että kielitaito riittää opiskeluun suomeksi. Hakijan suomen kielen taidon tulee olla vähintään yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen yleistasolla B2. Valintaperusteena on aikaisempien opintosuoritusten määrä ja arvosanat.

Suomen kielen ja kulttuurin opinnot sisältävät suomen kielen ja kirjallisuuden opintojen lisäksi muuta humanistisen tiedekunnan tarjoamaa opetusta. Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma opintosuunnitelma.

Maisteriopinnot suorittanut opiskelija on saavuttanut sellaisen Suomen kielen ja kulttuurin tuntemuksen, että hän

  • voi kotimaassaan toimia asiantuntijana Suomea koskevissa asioissa
  • pystyy tarpeen mukaan hankkimaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista suomenkielisistä lähteistä
  • tuntee suomalaista ajattelutapaa.

 

Suomen kielen ja kulttuurin opintoihin voit tutustua tarkemmin kielten laitoksen suomen kielen oppiaineen verkkosivuilla.