01.12.2014

Suomen kielen maisteriopinnot

(kiintiö enintään 3)

Suomen kielen maisteriopintoihin voivat hakea suomalaisessa korkeakoulussa kandidaatin tai vastaavan tutkinnon suorittaneet, joilla on suomen kielestä tai sen lähiaineesta, esim. suomalais-ugrilaisesta kielitieteestä, suoritetut aineopintojen tasoiset opinnot vähintään arvosanalla hyvä (3). (Ulkomaisessa korkeakoulussa suomen kielen opintoja suorittaneille suositellaan Suomen kielen ja kulttuurin maisteriopintoja.) Valintaperusteena on aineopintojen arvosanojen keskiarvo.

Suomen kielen opiskeluun voit tutustua kielten laitoksen verkkosivuilla.