01.12.2014

Taidehistorian maisteriopinnot

(kiintiö enintään 5)

Taidehistorian kohteena on visuaalinen kulttuuri ja sen ajallinen kerrostuneisuus.  Taidehistorioitsija selvittää taideteosten ilmiasua, aihemaailmaa ja merkitystä. Hän pyrkii ymmärtämään taiteen tekijöiden ja teosten yhteyden historiaan, taidemaailmaan, yleisöön ja yhteiskuntaan. Taidehistorian opetuksessa ja tutkimuksessa korostuvat kuvataiteet, taideteollisuus ja arkkitehtuuri. Tutkimuskohteisiin kuuluvat myös muut visuaalisen kulttuurin ilmiöt kuten luonnonmaisema, rakennettu ympäristö ja muu esinemaailma.

Pääsääntöisesti taidehistorian maisteriopintoihin valitaan opiskelijoita, jotka ovat jo aiemmin tehneet aineopintotasoiset opinnot taidehistoriasta jossain muussa yliopistossa, avoimessa yliopistossa tai ulkomailla. Opiskelemaan voidaan valita myös niitä, joilla on alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot jostain taidehistorian lähitieteestä.