01.12.2014

Taidekasvatuksen maisteriopinnot

(kiintiö enintään 5)

Taidekasvatuksessa käsitellään taidetta ja prosesseja, joissa ihmiset luovat ja vastaanottavat taidetta. Opinnoissa tutustutaan taidekäsityksiin ja -teorioihin sekä taidekasvatuksen suuntauksiin ja käytäntöihin. Taidekasvatus tarkastelee myös arjen ja ympäristön ilmiöitä ja taiteiden hyödyntämistä opetuksessa, koulutuksessa, kulttuurilaitoksissa, työelämässä ja hoitoympäristöissä. Opinnot antavat valmiuksia toimia kulttuurin kentällä laajasti, mutta ne eivät pätevöitä peruskoulun tai lukion kuvataideopettajaksi.

Taidekasvatuksen maisteriopintoihin valituilla opiskelijoilla on taustalla yleensä soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot. Taustatutkinto voi olla esimerkiksi ammattikorkeakoulussa suoritettu artenomin tutkinto.