25.02.2014

Maisterikoulutuksen yhteiset valintaperusteet ja hakuohjeet

Maisterikoulutuksella tarkoitetaan sekä jonkin tietyn pääaineen maisteriopintoja että erillisiä maisteriohjelmia. Maisterikoulutus sisältää pääaineen syventävät opinnot, joiden yhteyteen kootaan maisterin tutkinto. Tutkintoon voi kuulua täydentävinä opintoina pääaineen perus- ja/tai aineopintoja.

Filosofian maisterin 120 opintopisteen tutkintoa voi hakea suorittamaan aiemman korkeakoulututkinnon pohjalta. Korkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi ulkomaiset vähintään bachelor-tasoiset tutkinnot, suomalaisten yliopistojen kandidaattitutkinnot sekä ammattikorkeakoulututkinnot. Hakijalla on siis oltava (tai juuri valmistumassa) vähintään kandidaattitasoinen tutkinto. Yleisinä valintakriteereinä ovat edeltävään tutkintoon sisältyvät tai sen ohella suoritetut haetun pääaineen tai sen lähiaineen opinnot, muut opinnot sekä niiden laatu. Valintaan voi sisältyä haastattelu, soveltuvuuskoe tai muun tyyppinen koe. Maisterikoulutuksen valinta perustuu aikaisempiin opintoihin sekä mahdolliseen haastatteluun tai soveltuvuuskokeeseen. Maisterikoulutuksen valinnassa ei huomioida ylioppilastutkinnosta saatuja taustapisteitä.

Hakemuksen ja mahdollisen muun valintamenettelyn perusteella arvioidaan, onko hakijalla edellytykset jatkaa suoraan syventävissä opinnoissa vai tuleeko hakijan suorittaa ensin täydentävinä opintoina pääaineen perus- ja/tai aineopintoja. Käytännössä hyväksyminen siis edellyttää, että tutkintoon sisältyy tai hakija on erikseen suorittanut, esimerkiksi avoimessa yliopistossa, vähintään perusopintojen verran haetun pääaineen tai sille läheisen aineen opintoja. Joissakin aineissa perusopinnot eivät kuitenkaan riitä. Jos ehdot täyttäviä hakijoita on enemmän kuin laitos voi kerralla ottaa, käytetään valintaperusteena opintojen kokonaismäärää ja tasoa. Tässä haussa ei voi saada samalla kertaa pääaineen ja opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeutta.

Hakuohjeet

Huom! HuK-tutkinto-oikeuksia myönnetään vain tarpeen mukaan ja erittäin perustelluista syistä.

Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat hakea humanistisen tiedekunnan tutkinto-oikeuksia jatkuvasti, mikäli heillä on vähintään aineopintotasoinen sivuaineoikeus haettuun pääaineeseen ja aineopinnot valmiit tai lähes valmiit.