01.12.2014

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

(kiintiö enintään 4)

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin voi hakea henkilö, jolla on alempi korkeakoulututkinto.

Jos hakijalla on suoritettuna venäjän kielen ja kulttuuriin tai sille läheisten aineiden aineopinnot tai perusopinnot vähintään arvosanalla hyvä (3), hänen ei tarvitse osallistua venäjän kielen ja kulttuurin päävalinnan valintakokeeseen. Kaikki muut venäjän kielen ja kulttuurin maisterikoulutukseen hakijat osallistuvat päävalinnan valintakokeeseen.

Puuttuvat venäjän kielen ja kulttuurin perus- ja/tai aineopinnot on suoritettava maisterikoulutuksen täydentävinä opintoina.

Opiskelupaikan saavat ensisijaisesti ne, joilla on venäjän kielen ja kulttuurin tai sille läheisten aineiden aineopinnot suoritettuina vähintään arvosanalla hyvä (3) ja sen jälkeen ne, joilla on venäjän kielen ja kulttuurin tai sille läheisten aineiden perusopinnot suoritettuina vähintään arvosanalla hyvä (3). Mikäli em. kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, valintaperusteena käytetään lisäksi venäjän kielen ja kulttuurin opintojen laajuutta ja opintomenestystä.

Loput mahdolliset opiskelupaikat täytetään valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla valintakoepisteiden perusteella.

Venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun voit tutustua kielten laitoksen verkkosivuilla.