01.12.2014

Suomalaisen viittomakielen maisteriopinnot

(kiintiö enintään 3)

Suomalaisen viittomakielen oppiaine kouluttaa osaajia erilaisiin viittomakielen asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin, kuten tutkijoiksi sekä viittomakielisen kulttuurin, kirjallisuuden ja viestinnän asiantuntijoiksi. Suomalaisen viittomakielen oppiaine kouluttaa opiskelijoita viittomakielisen kulttuurin, kirjallisuuden ja viestinnän asiantuntijoiksi. Yhdistämällä sopivia sivuaineita pääaineopintoihin, opiskelijat voivat sijoittua kansallisiin ja kansainvälisiin koulutus- ja tutkimustehtäviin opintojen jälkeen. Suomalaisen viittomakielen opinnot antavat valmiuden myös oppimateriaaliasiantuntijan sekä opetuksen ja oppimisen tutkimuksen tehtäviin.

Lisätietoa viittomakielen opiskelusta saat kielten laitoksen verkkosivuilta.

Suomalaisen viittomakielen maisteriopintoihin voi hakea aiemman alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai viittomakielentulkin ammattikorkeakoulututkinnon pohjalta.

Hakijalla tulee olla suomalaisen viittomakielen aineopinnot suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3). Jos hakija on suorittanut suomalaisesta viittomakielestä perusopinnot vähintään arvosanalla hyvä (3), valituksi tultuaan hänen on suoritettava kyseisen aineen aineopinnot maisterikoulutuksen täydentävinä opintoina.

Tarvittaessa viittomakielen taito arvioidaan haastattelussa ennen valintaa.