Valintakokeiden aineistot

Valintakokeiden aineistot, ohjeet ja esimerkkitehtävät löydät tältä sivulta

Kielten valintakokeiden aineistot

Englannin kielen, romaanisen filologian, ruotsin kielen, saksan kielen ja kulttuurin, suomen kielen, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutuksen, suomalaisen viittomakielen sekä venäjän kielen ja kulttuurin valintakoeaineistot

Ruotsin kielen ja englannin kielen opintosuuntien valintakoeaineistot julkaistaan tällä sivulla 22.4.2018. Aineistot on valittu niin, että niihin ehtii hyvin tutustua kuukauden kuluessa. Ruotsin kielen aineistoon tutustumisen on arvioitu kestävän muutaman päivän ja englannin maksimissaan noin kaksi viikkoa. 

Saksan, ranskan (romaaninen filologia) ja venäjän kielen kokeissa ei ole ennakkoaineistoja.

Myöskään suomen kielen kokeessa ei ole varsinaisia valintakoekirjoja, mutta valintakoetta varten on hyödyllistä kerrata lukion äidinkielen ja kirjallisuuden pakolliset kurssit. Kielitieteestä voi lukea lisää kirjasta Krista Ojutkangas, Merja Larjavaara, Matti Miestamo ja Jussi Ylikoski, Johdatus kielitieteeseen. (Helsinki 2009 tai uudempi painos, WSOY Oppimateriaalit Oy, ISBN 9789510325773).

Kielten valintakokeiden esimerkkikysymyksiä löydät Kielenkiintoista.fi -verkkosivulta.