Valintakokeiden aineistot

Valintakokeiden aineistot, ohjeet ja esimerkkitehtävät löydät tältä sivulta

Kieliaineiden valintakokeiden aineistot 2017

Tiedot päivitetty 6.3.2017

Englannin kielen valintakoeaineistot:

Here are the materials to study for the entrance exam of English:

Ohjeita ja esimerkkikysymyksiä englannin kielen valintakokeeseen valmistautuville / Guidelines and examples for students preparing for the entrance exam

 

Romaanisen filologian (ranskan) valintakoeaineistot:

Hakulinen A. & al., Vilkuna M. (2004 & 2006). Ison suomen kieliopin verkkoversio, pykälät 930-931, 1508-1515 (huom. selaa eteenpäin verkkosivulla).

Kalmbach J.-M. (2012). La grammaire du français langue étrangère pour étudiants finnophones, sivut 45-46, 57-58.

Ohjeita ja esimerkkikysymyksiä romaanisen filologian valintakokeeseen valmistautuville

 

Ruotsin kielen valintakoeaineistot:

Aineistona on neljä artikkelia lehdestä Språkbruk, jonka julkaisija on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ruotsin kielen osasto (Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken).

Materiaalin yhteismitta on n. 25 A4-sivua. Artikkelit ovat luettavissa verkossa, josta ne voi myös tulostaa. Niistä ei ole kuitenkaan valmiita PDF-tiedostoja.

Ohjeita ja esimerkkikysymyksiä ruotsin kielen valintakokeeseen valmistautuville

 

Saksan kielen ja kulttuurin valintakoeaineisto:

Alles nur Pillepalle? Sananmuodostuksesta sanaston laajenemisen keinona (pdf) tai sen saksankielinen versio Alles nur Pillepalle? Wortbildung als Mittel der Wortschatzerweiterung (pdf)

Ohjeita ja esimerkkikysymyksiä saksan kielen valintakokeeseen valmistautuville

 

Suomen kielen valintakoeaineisto (kirja):

Ojutkangas, Larjavaara, Miestamo, Ylikoski (2009 tai uudempi). Johdatus kielitieteeseen. WSOY Oppimateriaalit Oy. Helsinki.

Ohjeita ja esimerkkikysymyksiä suomen kielen valintakokeeseen valmistautuville

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutuksen haastatteluaineisto:

Tutkija: Koulun kirjoittamisopetuksen pitää uudistua – blogit ja rap-lyriikkaa aineiden tilalle? (Yle Uutiset, 15.2.2017) (pdf-versio)

Aleksis Salusjärven kolumni: Lukeminen ei ole hauskaa, se on eloonjäämistaito. (Yle Uutiset, 31.1.2017) (pdf-versio)

Suomalaisen viittomakielen valintakoeaineisto:

Jantunen, T. (2010). Suomalaisen viittomakielen pääsanaluokat. Teoksessa T. Jantunen (toim.) Näkökulmia viittomaan ja viittomakieleen. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä 5. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 57-78.

Ohjeita suomalaisen viittomakielen valintakokeeseen valmistautuville

 

Venäjän kielen ja kulttuurin valintakoeaineisto:

Marjatta Vanhala-Aniszewski (2007). EUROKAPUT. Venäläisen mediatekstin keskustelunomaistuminen (pdf). Puhe ja kieli, 27:1, 9-23.

Ohjeita ja esimerkkikysymyksiä venäjän kielen ja kulttuurin valintakokeeseen valmistautuville