23.01.2017

KOEKIRJAAN (Kaisa Häkkinen, Kielitieteen perusteet) PERUSTUVA KOE

OHJEET:

Mieti seuraavia käsitteitä. Kuvaa ja määrittele lyhyesti omin sanoin, mitä kukin käsite merkitsee kielentutkimuksessa. Aina kun on mahdollista, havainnollista käsitteitä esimerkein. Ole tarkka ja selkeä!

ARVIOINTIKRITEERIT:

  • vastauksen oikeellisuus
  • selkeys
  • havainnollisuus

 

1) Modus

Moduksilla tarkoitetaan verbien taivutusluokkia. Suomalainen termi on tapaluokka. Modusten avulla puhuja ilmaisee, miten hän suhtautuu verbin ilmaisemaan tekemiseen. Hän voi pitää tekemistä varmana, epävarmana, toivottuna jne. Suomen kielessä on neljä modusta: indikatiivi, imperatiivi, konditionaali ja potentiaali. Indikatiivi ilmaisee varmuutta (kävelee), imperatiivi käskyä (kävele!), konditionaali epävarmuutta (kävelisi) ja potentiaali mahdollisuutta (kävellee).

2) Pidgin

Pidgin tulee englannin sanan business kiinalaisesta ääntämisasusta. Pidginillä tarkoitetaan luonnollisten kielten sekoittuessa syntynyttä apukieltä, jonka rakenne on yksinkertaistettu, esim. sanoja ei ole taivutettu. Pidgin-englantia on käytetty esim. Aasiassa englantia ja kiinaa puhuvien liikemiesten apukielenä.  Pidgin ei ole kenenkään äidinkieli. Kun lapset omaksuvat sekakielen äidinkielekseen, niitä aletaan kutsua kreoleiksi.

Sivun alkuun