28.04.2017

Ruotsin kieli

Ruotsin kielen kokeen esimerkkitehtäviä.

1. Kielitieteellinen osio

Osio mittaa hakijan kykyä ymmärtää kielitieteellistä tekstiä ja soveltaa oppimaansa annetun tehtävän mukaisesti. Hakijan kyky argumentoida ja tarkastella kysyttyä asiaa monipuolisesti, lukemaansa tarvittaessa kriittisestikin suhtautuen, ovat hyvän vastauksen tunnusmerkkejä. Vastaukset ovat muodoltaan lyhyehköjä esseitä ja ne kirjoitetaan ruotsiksi.

Ruotsin kielen valintakoeaineistona on esimerkiksi Artikkeli 3. "Vad är det som är så hemskt med blandspråk"? (Åsa Mickwitz) (Språkbruk 3/2013)

http://www.sprakbruk.fi/index.php?mid=2&pid=13&aid=4135

Esimerkkikysymys tästä artikkelista voisi olla seuraava: Vad anser Åsa Mickwitz om att man blandar språk? Varför väcker blandspråk så starka reaktioner?

2. Oikeakielisyysosio

 Oikeakielisyysosio mittaa hakijan ruotsin kieliopin, rakenteiden ja/tai fraseologian hallintaa.

Esimerkkikysymys: Korjaa seuraavasta tekstistä tunnistamasi virheet. Numeroi virheet tekstiin ja käytä numerointia korjauksissasi.

Esimerkkilause:  I vår staden det finns mycket platser var kan dansa.

Oikeat vastaukset:  I vår 1) staden 2) det finns 3) mycket platser 4) var 5) kan dansa.

1)     staden -> stad

2)     det finns -> finns det

3)     mycket -> många

4)     var -> där

5)     -> man

Lause vielä korjattuna: I vår stad finns det många platser där man kan dansa.