23.01.2017

Suomalainen viittomakieli

Ohjeita valintakokeeseen

Kokeen kysymykset ovat toisaalta määritelmätyyppisiä, toisaalta soveltavia. Osaan kysymyksistä vastataan suomeksi, osaan suomalaisella viittomakielellä.