02.03.2017

Venäjän kieli ja kulttuuri

Esimerkkejä venäjän valintakokeen kirjallisen osion kysymyksistä:

  1. Pohdi saamaasi ennakkomateriaalia soveltaen, millainen kuva (kokeessa jaettavassa) tekstimateriaalissa rakentuu Dima Bilanista. Mitkä ovat pääteemat/diskurssit, joiden kautta kuvaa rakennetaan?
  2. Miten Dimaa tai hänen tekemisiään luonnehditaan kielellisesti? Mainitse muutamia esimerkkejä.