Musiikkikasvatus, ilmoittautuminen valintakokeeseen

Kaikki hakijat osallistuvat valintakokeen musiikillista taitoa mittaaviin osioihin (valintakokeen 1. vaihe), hakijoista valitaan osa soveltuvuutta mittaavaan osioon (valintakokeen 2.vaihe).

Jos suoraan maisteriohjelmaan hakeva on suorittanut musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot sivuaineena Jyväskylän yliopistossa tai vastaavat opinnot Turun tai Savonlinnan luokanopettajakoulutuksessa, hänen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Tällöin valinta tapahtuu aiempien arvosanojen ja perustelukirjeen perusteella.

Ilmoittautumislomakkeen on oltava perillä viimeistään 13.4.2018. Mikäli ilmoittautumislomakkeen jättämisen jälkeen vielä haluat muuttaa valitsemiasi kappaleita, ilmoita siitä 30.4. mennessä sähköpostilla osoitteeseen (esa.m.viirret@jyu.fi).

1. Henkilötiedot
Henkilötiedot
2. Koulutusvaihtoehto
Koulutusvaihtoehto
Merkitse hakemasi koulutusvaihtoehto/vaihtoehdot (merkitse rasti):
3. Esitettävät teokset
Osio 2: piano, laulu ja muu instrumentti Osioon on käytettävissä yhteensä 20 minuuttia hakijaa kohti.
PIANO
LAULU
Kokeessa esitetään kaksi laulua, säestyksellinen ja säestyksetön. Laulujen tulee olla erityylisiä ja erikielisiä. Laulut esitetään ulkoa.
Säestyksellinen laulu ja sävellaji   Aamulaulu, T. Kuula. Säestys järjestetty, ei omaa säestäjää. Valitse sävellaji seuraavista: E , G. (HUOM: lautakunta voi tarvittaessa pyytää vaihtamaan sävellajia)


MUU SOITIN
Musiikkiesitys jollakin muulla soittimella kuin piano, kitara tai laulu. Näytteen voi antaa halutessaan korkeintaan kahdella soittimella. Paras näyte huomioidaan. Säestäjää tai taustanauhaa ei saa käyttää.
Osio 3: Kitara, vapaa säestys, improvisointi, prima vista: neljä soittonäytettä kesto yhteensä 12 minuuttia
KITARA
4. Opettajan pedagogiset opinnot
Olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 op / 35 ov):  


Olen valmis luokanopettaja:  


Olen valmis peruskoulun ja/tai lukion aineenopettaja:  


Musiikin lukiodiplomi
5. Musiikin lukiodiplomi: (ei koske sivuaine- tai maisterikoulutukseen hakijoita eikä erillisen opinto-oikeuden hakijoita). Musiikin lukiodiplomilla voi korvata taustapisteistä yhden yo-arvosanan. Lukiodiplomi lähetetään viimeistään 7.6.2018 osoitteeseen Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos/musiikkikasvatuksen valinta, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakija voi halutessaan korvata yhden yo-arvosanan musiikin lukiodiplomin arvosanalla (kerroin 4,2, maksimi 21 pistettä).
Käytän musiikin lukiodiplomia yhden yo-arvosanan korvauksena


Tervetuloa valintakokeisiin!