22.02.2018

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Valintakoe ei vaadi etukäteisvalmistautumista. Valintakoe perustuu kokeessa jaettavaan materiaaliin. Koe on kirjallinen. Kokeessa arvioidaan hakijan analyysi- ja tulkintataitoja.

Yhteiskuntatieteisiin ja filosofiaan voi halutessaan tutustua kirjasta Olli-Pekka Moisio, Tiina Silvasti & Ilkka Kauppinen (toim.): Polkuja yhteiskuntatieteisiin (http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4).