07.05.2007

IB-, EB- ja RP-hakijat

Suomessa International Baccalaureate (IB) -tutkinnon suorittaneet hakijat liittävät hakemuksen mukaan kopion IB-todistuksestaan ja täyttävät hakulomakkeen takasivulla olevan arvosanataulukon alla olevan muuntotaulukon mukaisesti, samoin keväällä 2007 IB-tutkinnon Suomessa suorittavat, joilta otetaan taustapisteissä huomioon ennakkotulokset (predicted grades). Reifeprüfung-tutkinnon, ulkomailla IB-tutkinnon taikka EB-tutkinnon suorittaneilta hakijoilta otetaan huomioon vain valintakoetulos, samoin kuin kaikilta muiltakin, joille taustapisteitä ei syystä tai toisesta voida laskea. Puheviestinnän ja yhteisöviestinnän 1. vaiheen todistusvalinnassa otetaan lisäksi huomioon vähintään 75 %:n tuloksen saavuttanut EB-hakija sekä keskiarvon 1-2 (Durchschnittsnote) saavuttanut RP-hakija.

Suomessa International Baccalaureate-tutkinnon suorittaneiden taustapisteiden laskeminen

Tutkinnosta otetaan huomioon enintään viisi koetta, jotka rinnastetaan ylioppilastutkinnon arvosanoihin seuraavasti (yo-tutkinto - IB-diplomin arvosana):

  • laudatur -  7
  • eximia cum laude approbatur -  6
  • magna cum laude approbatur -  5
  • cum laude approbatur -  4
  • lubenter approbatur -  3
  • approbatur -  2.

Äidinkielen koe pisteitetään samoin kuin ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ks. Valintaperusteet). HL-tason kokeet rinnastetaan pitkän oppimäärän suorituksiksi. Mikäli hakija on kirjoittanut useita reaaliin rinnastettavia HL-tason kokeita, pisteytetään niistä yksi yo-tutkinnon reaalin arvosanan pisteytyksen mukaisesti ja muut pitkään oppimäärään perustuvan kokeen mukaisesti (ne voi merkitä ylimääräisen kielen kohdalle). SL-tason reaalin kokeet pisteitetään lyhyen/keskipitkän oppimäärään perustuvan kokeen mukaisesti. IB-, RP- ja EB-hakijat osallistuvat valintakokeisiin kuten muutkin hakijat.