07.07.2015

Opiskelupaikan vastaanottaminen

maisterikoulutus.jpg

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Säilyttääkseen saamansa opiskelupaikan hyväksytyn on otettava opiskelupaikka vastaan 17.7.2015 klo 15 mennessä (3.7. opiskelupaikan saaneet; varasijoilta hyväksyttyjen määräaika annetaan hyväksymiskirjeessä).Varasijoilta voi tulla hyväksytyksi 12.8.2015 saakka.

Yliopistolain mukaan opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Korkeakouluja ovat kaikki yliopistot, tiede- ja taidekorkeakoulut sekä ammattikorkeakoulut. 

Ns. yhden paikan säännös koskee vain valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia. Yliopistojen erillisvalinnat (maisterikoulutukset, siirto-opiskelijavalinnat, vieraskieliset maisteriohjelmat) jäävät säännöksen ulkopuolelle.

Tarkat tiedot opiskelupaikan vastaanotosta ja varasijoista on Opintopolussa.

 

Ilmoittautuminen

Ottaessaan paikan vastaan opiskelijaksi hyväksytyn tulee ilmoittautua samalla läsnä- tai poissa olevaksi alkavalle lukuvuodelle.

Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle vain,

  1. jos suoritat asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai naisten vapaaehtoista asepalvelua
  2. olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  3. et voi sairauden tai vamman vuoksi aloittaa opintoja, jolloin olet poissa lukukauden tai lukuvuoden

Huomaathan, että yliopiston tutkinnoilla on yliopistolaissa määritelty suorittamisaika. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissa oloa, joka johtuu vapaaehtoisesta asepalveluksesta, asevelvollisuuden suorittamisesta, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden poissa oloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi.