11.11.2014

Suomalainen viittomakieli

 (kiintiö 10)

Jyväskylän yliopisto on maamme yliopistoista ainoa, jossa toimii viittomakielinen akateeminen yhteisö. Kuurot ja kuulevat viittomakieliset ja vieraskieliset  ovat opiskelleet suomalaiseen viittomakieleen ja kuurojen kulttuuriin liittyviä akateemisia opintoja jo yli kymmenen vuoden ajan. Yliopistoyhteisö tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön, jossa viittomakieliset voivat opiskella äidinkielellään.  Opiskelukielinä ovat myös suomi ja englanti. Yliopisto järjestää tulkkauksen tarvittaessa.

Suomalaisen viittomakielen oppiaine kouluttaa osaajia erilaisiin viittomakielen asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin, kuten tutkijoiksi sekä viittomakielisen kulttuurin, kirjallisuuden ja viestinnän asiantuntijoiksi. Suomalaisen viittomakielen asiantuntijat voivat sijoittua sopivalla aineyhdistelmällä kansallisiin ja kansainvälisiin koulutustehtäviin.

Katso lisätietoa suomalaisen viittomakielen opiskelusta oppiaineen verkkosivuilta.

Taustapisteiden laskeminen
Koe- ja taustapisteiden osuudet

Miten haen?