11.05.2015

Tulosten ilmoittaminen ja oikaisumenettely

copy_of_lomakkeita_pieni.jpg

Tulosten ilmoittaminen

Yhteishaun hakija näkee tuloksensa Opintopolussa viimeistään 3.7.2015. Hakija saa tämän jälkeen kirjeessä omat tuloksensa kaikissa hakukohteissaan ja niiden hyväksymispisterajat. Hakija saa myös ohjeet varasijamenettelystä.

Oikaisumenettely

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua humanistiselta tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten ilmoittamisesta. Oikaisupyynnöt käsitellään tiedekuntaneuvostossa. Tiedekuntaneuvoston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Tuloskirjeessä on tarkemmat ohjeet oikaisupyyntöä varten.