01.12.2014

Valintaryhmät ja valintamenettely

kukka_kuvat2.jpg

PÄÄVALINTA

 

Hakeminen kandidaatin ja maisterin tutkintoon

Kaikissa kevään ns. päävalinnan hakukohteissa on valintakoe. Hyväksytyt saavat opinto-oikeuden sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon.

Hakijoiden, joilla on jo humanistisen alan (kandidaatin) tutkinto, muu korkeakoulututkinto ja humanistisen alan opintoja taikka humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto on valmistumassa muusta yliopistosta, suositellaan hakevan suoraan maisterikoulutukseen.

Hakuaika kandidaatin ja maisterin tutkintoon on 17.3.–9.4.2015. Koulutuksiin haetaan verkossa korkeakoulujen yhteisessä hakujärjestelmässä Opintopolku.fi. Historian, journalistiikan, puheviestinnän ja yhteisöviestinnän valintakokeisiin lähetetään 1. vaiheen jälkeen kutsu, muihin valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Kokeet järjestetään vain ilmoitettuina aikoina, ilmoitetuissa paikoissa. Koe voi olla kestoltaan ilmoitettua kokonaisaikaa lyhyempi.

Päävalinnan yhteiset valintaperusteet

Valinta tapahtuu asettamalla hakijat paremmuusjärjestykseen taustapisteiden ja/tai kokeen/kokeiden perusteella. Vieraiden kielten sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutuksen valinnassa hakijan on saatava soveltuvuushaastattelusta vähintään 50 % maksimipistemäärästä. Vieraiden kielten ja niiden opettajien koulutusten valinnassa sekä suomen kielen ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutuksen (suomen kielen koe) valinnassa hakijan on saatava vähintään 40 % kielikohtaisen kokeen maksimipistemäärästä.

Opettajankoulutuksen valintoihin eivät voi osallistua hakijat, jotka ovat jo suorittaneet opettajan pedagogiset opinnot tai joilla on opinto-oikeus niihin Jyväskylän yliopistossa.

International Baccalaureate- (IB), European Baccalaureate- (EB) ja Reifeprüfung-tutkinnon (RP) suorittaneet

Suomessa tai ulkomailla IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneilta otetaan huomioon vain valintakoetulos.

Muut kuin ylioppilaat

Hakukelpoisia ovat korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet, toisin sanoen ylioppilaat, 3-vuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet, opistotasoisen tutkinnon suorittaneet ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet.

Katso myös:

Taustapisteiden laskeminen