14.03.2019

Taustapisteet: IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkinnon pisteytys

Kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden taustapisteiden laskeminen tiedekunnan hakukohteissa sosiaalityötä lukuun ottamatta

IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneiden arvosanat rinnastetaan suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoihin alla olevien taulukoiden mukaisesti.

Taustapisteet lasketaan suomen kielen ja kolmen muun kokeen arvosanoista hakijalle edullisimmalla tavalla. Jos hakija ei ole suorittanut suomen kielen koetta, otetaan huomioon Higher Level -kokeena suoritetun kielen arvosana. Taustapisteet lasketaan arvosanoista kunkin hakukohteen valintaperusteissa Opintopolussa annetun taulukon mukaisesti.

IB-tutkinnon Higher Level -kokeet ja EB-tutkinnon Standard Level -kokeet pisteytetään kuten ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukaiset kokeet. IB:n Standard Level, Reifeprüfung-tutkinnon matematiikka ja EB:n Elementary Level -kokeiden pisteet lasketaan lyhyen oppimäärän mukaisesti. Suomalaisen ylioppilastutkinnon reaalikokeeseen rinnastetaan kansainvälisen ylioppilastutkinnon vastaavan reaaliaineen kokeet tasosta riippumatta.

Hakukeväänä suoritetun IB- tai EB-tutkinnon suorittaneiden taustapisteet lasketaan ehdollista valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Taustapisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua.

Muu ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto antaa korkeakoulukelpoisuuden, mutta arvosanoja ei pisteytetä.

Sosiaalityö: ks. valintaperusteet Opintopolussa.

International Baccalaureate -tutkinto (IB)

IB-tutkinto Ylioppilastutkinto
7 excellent laudatur
6 very good eximia cum laude approbatur
5 good magna cum laude approbatur
4 satisfactory cum laude approbatur
3 mediocre lubenter approbatur
2 poor approbatur


Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)

EB-tutkinto Ylioppilastutkinto
10.00-9.00 laudatur
8.95-8.00 eximia cum laude approbatur
7.95-7.00 magna cum laude approbatur
6.95-6.00 cum laude approbatur
5.95-5.00 lubenter approbatur
4.95-4.00 approbatur


Reifeprüfung-tutkinto

Reifeprüfung-tutkinto Ylioppilastutkinto
15-13 pistettä laudatur
12-10 pistettä eximia cum laude approbatur
9-8 pistettä magna cum laude approbatur
7 pistettä cum laude approbatur
6-5 pistettä lubenter approbatur
4 pistettä approbatur