06.03.2018

Haku maisteriohjelmiin

Maisteriohjelmiin voit hakea, jos olet suorittanut

  • kandidaatin-, maisterin tai ammattikorkeakoulututkinnon
  • vastaavantasoiset opinnot ulkomailla.

Valintamenettelyt vaihtelevat  hakukohteittain, joten tarkista ennen hakua kiinnostavien kohteiden valintaperusteet. 

Maisteriopinnot

Maisteriopintoja tarjotaan lähes kaikissa tiedekunnan oppiaineissa. Huomaathan, että lähtökohtaisesti maisterintutkinto ei anna aineenopettajan kelpoisuutta, koska opettajan pedagogisten opintojen oikeutta ei voi saada maisteriohjelmien valinnassa. Pedagogisten opintojen oikeutta on toki mahdollista hakea opiskeluaikana, mutta opiskelupaikkoja opettajan pedagogisiin opintoihin on vähän.

Haku maisteriopintoihin Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan tapahtuu Opintopolku.fi-portaalin kautta.

Maisteriopintoihin on mahdollista hakea seuraavissa oppiaineissa

Kieli- ja viestintätieteiden laitos:

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos:

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 

Valintaperusteet ja yksityiskohtaiset hakuohjeet löytyvät Opintopolusta.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kansainväliset maisteriohjelmat