28.04.2017

Sopimus tutkimuksen tekemisestä JYn tiloissa ja laitteilla

Laitos: keskustelu mahdollisesta työtilasta

 • Tutkija ottaa yhteyttä yksikön johtajaan keskustellakseen mahdollisuudesta tehdä tutkimusta yksikön tiloissa ja laitteilla.
 • Yksikön johtaja päättää, onko tutkijalle osoitettavissa työpiste ja mitä muita resursseja tutkijalle voidaan tarjota. Perusteina ovat erityisesti yksikön tämänhetkisten tilojen ja tutkijan rahoituksen tilanne.
 • Yksikön johtaja ilmoittaa päätöksestä sopimusten täyttämisestä vastaavalle henkilölle. Vastuuhenkilöt ovat kunkin laitoksen sihteerit. 

Yliopistopalvelut: sopimuksen laatiminen ja tiedottaminen

 • Sopimuksista vastaava henkilö täyttää sopimuspohjan yksikön johtajan ilmoituksen mukaan.
  • Sopimuspohja suomeksi
  • Sopimuspohja englanniksi
 • Hän lähettää sopimuksen sähköisesti tutkijalle, joka täyttää sopimukseen tutkimustaan koskevat tiedot sekä yhteystietonsa.
 • Tutkija lähettää allekirjoittamansa sopimuksen sopimuksista vastaavalle henkilölle.
 • Hän pyytää sopimukseen yksikön johtajan allekirjoituksen.
 • Sopimuksista vastaava henkilö lähettää sopimuksen kirjaamoon.
 • Kirjaamo hoitaa sopimuksen kopioiden jakelun laitokselle, osastosihteeri Sanna Harjulalle sekä strategisen kehittämisen yksikköön. Alkuperäinen sopimus jää kirjaamoon.
 • Osastosihteeri Sanna Harjula vastaa perehdytys- ja laiteasioista (mm. tietokoneet, avaimet).
 • Sopimuksista vastaava henkilö tallettaa itselleen kirjaamosta saadun kopion sopimuksesta.