29.07.2016

Tuntiopettajan työsopimus ja palkkausperusteet sekä erillistehtäväpalkkiot 1.3.2012 alkaen

Tuntiopettajan työsopimus ja palkkausperusteet sekä erillistehtäväpalkkiot 1.3.2012 alkaen

Rehtorin kirje 2.7.2010 sekä päivitetty liite, rehtorin päätös 1.2.2012 (tuntiopetuksen palkkausperusteet 1.3.2012 alkaen) ja rehtorin päätös henkilöstöasioissa sekä siihen sisältyvät ohjeet 8.2.2011

Yliopiston ulkopuolelta rekrytoitavat osa-aikaiset, määräaikaiset tuntiopettajat.

Yliopiston päätoimisessa työsuhteessa oleva henkilö, joka antaa oman työnsä lisäksi tuntiopetusta tuntimäärästä tai opetuksen kestosta riippumatta.

 

Hallintokeskuksen kirje 1.2.2012 opetukseen liittyvistä erillistehtäväpalkkioista 1.3.2012 alkaen.

 

Tuntiopettajan palkkausperusteet sekä opetukseen liittyvät erillistehtäväpalkkiot

professori,
dosentti,
erik.asiantunt.
tohtori lisensiaatti maisteri muu
1. Luento-opetus
Tieteellinen jatkokoulutus 103 82
Syventävät opinnot 93 75 66 49
Aine- ja perusopinnot 88 72 54 46 40
2. Muu ryhmäopetus 62 44 37 33 26


Opinnäytetöiden arviointi- ja tarkastustehtävät

 • Väitöskirjan esitarkastus 350 €/väitöskirja, vastaväitös 500 €/väitös
 • Lisensiaattityön arviointi/tarkastus: 150 €/työ
 • Maisterin tutkielman arviointi/tarkastus: 108 €/gradu
 • Kandidaattitutkielman arviointi/tarkastus: 53 €/tutkielma
 • Yksittäisen esseen, työselosteen, etätehtävän, harjoitustyön tai vastaavan arviointi (opintojen tasosta riippuen): 6-17 €/opiskelija
 • Väitöskirjan ohjaus (kakkosohjaajat / emerita, emeritukset / dosentit): 30 €/h / 20-30 h/vuosi

Opetukseen liittyvät palkkiot

 • Yksittäisen tentin/kirjallisuuskuulustelun valmistelu ja arviointi/korjaus: 12 €/opiskelija
 • Pelkkä tenttikysymysten laadinta (erillinen tentti): 35 €/tentti
 • Yksilöohjaus (opintojen tasosta riippuen, ml. verkko-ohjaus): 14-30 €/h
  • perusopinnot 14 €/h
  • aineopinnot 18 €/h
  • syventävät opinnot 23 €/h
  • jatko-opinnot 27-30 €/h

Palkkioiden maksaminen

Maisterintutkielmista ja lisensiaatintöistä maksettavat palkkiot laitetaan maksuun suoraan laitoksilta.

Päätöstä tutkimuksen hyväksymisestä ei tarvitse odottaa, vaan palkkio voidaan laittaa maksuun, kun työstä on laadittu allekirjoitettu lausunto.

Tiedekunnan palvelukeskus laittaa maksatukseen väitöskirjan ennakkotarkastajien ja vastaväittäjien palkkiot sekä dosentuurien että professuurien asiantuntijoiden palkkiot ja anoo lähdeverokortit.

Lomakkeet

Henkilötietolomake - Personal Data Form

Palkkiolasku - Payment Form