04.04.2011

Tuntiopettajan työsopimus ja palkkausperusteet 1.8.2010 alkaen sekä erillistehtäväpalkkiot 1.1.2010 alkaen

Rehtorin kirjeet 2.7.2010 ja delegointipäätös 14.12.2009

Yliopiston ulkopuolelta rekrytoitavat osa-aikaiset, määräaikaiset tuntiopettajat.

Yliopiston päätoimisessa työsuhteessa oleva henkilö, joka antaa oman työnsä lisäksi tuntiopetusta tuntimäärästä tai opetuksen kestosta riippumatta.

 

Hallintokeskuksen kirje 31.12.2009 opetukseen liittyvistä erillistehtäväpalkkioista 1.1.2010 alkaen.

 

Tuntiopettajan palkkausperusteet sekä opetukseen liittyvät erillistehtäväpalkkiot

professori,
dosentti,
erik.asiantunt.
tohtori lisensiaatti maisteri muu
1. Luento-opetus
Tieteellinen jatkokoulutus 97 78 65
Syventävät opinnot 87 71 62 48
Aine- ja perusopinnot 83 68 50 44 38
2. Muu ryhmäopetus 58 42 35 31 24


Opinnäytetöiden arviointi- ja tarkastustehtävät

 • Väitöskirjan esitarkastus 330 €/väitöskirja, vastaväitös 440 €/väitös
 • Lisensiaattityön arviointi/tarkastus: 140 €/työ
 • Pro gradun arviointi/tarkastus: 102 €/gradu
 • Kandidaattitutkielman arviointi/tarkastus: 50 €/tutkielma
 • Yksittäisen esseen, työselosteen tai vastaavan arviointi: 8 €/opiskelija
 • Etätehtävien ja harjoitustöiden tarkastaminen (opintojen tasosta riippuen): 6 - 16 €/opiskelija
  - perusopinnot 10 €/opiskelija
  - aineopinnot 12 €/opiskelija
  - syventävät opinnot 14 €/opiskelija

Opetukseen liittyvät palkkiot

 • Yksittäisen tentin/kirjallisuuskuulustelun valmistelu ja arviointi/korjaus: 11 €/opiskelija
 • Pelkkä tenttikysymysten laadinta (erillinen tentti): 34 €/tentti
 • Yksilöohjaus (opintojen tasosta riippuen, ml. verkko-ohjaus): 12 - 28 €/h
  - perusopinnot 12 €/h
  - aineopinnot 16 €/h
  - syventävät opinnot 20 €/h
  - jatko-opinnot 26 €/h

Palkkioiden maksaminen

Pro gradu- ja lisensiaatintöistä maksettavat palkkiot laitetaan maksuun suoraan laitoksilta.

Päätöstä tutkimuksen hyväksymisestä ei tarvitse odottaa, vaan palkkio voidaan laittaa maksuun, kun työstä on laadittu allekirjoitettu lausunto.

Tiedekunnan palvelukeskus laittaa maksatukseen väitöskirjan ennakkotarkastajien ja vastaväittäjien palkkiot sekä dosentuurien että professuurien asiantuntijoiden palkkiot ja anoo lähdeverokortit.

Lomakkeet

Henkilötietolomake - Personal Data Form

Palkkiolasku - Payment Form

Maksatustietolomake - Salaries and travel expenses