Etätyösopimus.docx

Jyväskylän yliopiston Humanistisen tiedekunnan muun henkilökunnan työtehtävät tehdään pääsääntöisesti päätoimipaikassa humanistisen tiedekunnan omissa tiloissa normaalina työaikana. Poikkeuksellisesti ja hyvin perustellusta syystä osan tehtävistä voi tehdä myös etätyönä, jolloin asiasta sovitaan etukäteen tällä sopimuksella hallintopäällikkö Raija Oikarin kanssa.