Sopimus tutkimuksen tekemisesta Jyvaskylan yliopiston tiloissa ja laitteilla_2015-02-05 jakelu.docx