Erillisen opinto-oikeuden haku (sähköinen lomake)

Hakija
Haettava opintokokonaisuus
Haettava kokonaisuus:
Liitteet
Valmistuneet
Yliopistosta tai muusta korkeakoulusta valmistuneet
Varsinaiset opiskelijat
Yliopistossa tai muussa korkeakoulussa opiskelevat Koskee vain muualla kuin Jyväskylän yliopistossa opiskelevia. Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat hakea opinto-oikeuksia sivuaineisiin, eli heidän ei ole tarpeen hakea erillisiä opinto-oikeuksia.