14.03.2014

Sivuainehaku

Haku sähköisellä lomakkeella

Seuraavien aineiden sivuainehaku tapahtuu sähköisellä lomakkeella:

Kielten laitos

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Viestintätieteiden laitos

Hakeminen tapahtuu ilmoittautumalla korpissa oppiaineen kurssille "sivuainehaku" ja täyttämällä kurssin yhteyteen liitetty kysely.

Haku paperilomakkeella

Muissa oppiaineissa sivuainehaku tapahtuu tulostettavalla lomakkeella: