Valintaperusteiden ilmoittaminen

Tällä lomakkeella oppiaineet voivat ilmoittaa valintaperusteet

Tutkinto: Humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot
Hakuaika: 17.3.-9.4.2015
Hakeminen: www.opintopolku.fi
Hakukelpoisuus ja mihin mennessä korkeakoulukelpoisuuteen edellytettävien tutkintojen tulee olla suoritettuna: Yleinen korkeakoulukelpoisuus (YOL37§)
Erivapausvalinta (pakollinen tieto): Ei
Tasapistesääntö(pakollinen tieto): Kaikki valintamenettelyn jälkeen tasapisteissä olevat otetaan.
Varasijavalinta (pakollinen tieto), varasijavalinta poissaolevaksi ilmoittautuneen tilalle (pakollinen tieto): Kaikki hyväksyttävissä olevat huomioidaan varasijoilta kaikista jonoista. Poissaolevaksi ilmoittautuneiden tilalle valitaan varasijalta.
Pisteytys: Ylioppilastutkinnosta annettavat taustapisteet lasketaan yleisten valintaperusteiden pisteytyssuosituksen mukaisesti. Taulukko - lisätään tähän tai linkki taulukkoon.
Erityisjärjestelyt valintakokeessa: Yleisten valintaperusteiden mukaisesti
Edellisen vuoden pisterajat: Täydennetään vuoden 2014 valintojen toteuduttua.
Opiskelupaikan vastaanottaminen: Sähköisesti opintopolku.fi -palvelussa.
Hakemuksen liitteet: Liitteiden toimittaminen ja oikeaksi todistaminen yleisten valintaperusteiden mukaisesti
Valinnan tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely: Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 1.7.2015. Valintakokeen tuloksesta voi kysyä tiedekunnan pistepäivystyksestä valinnan tulosten julkaisemisen jälkeen. Pistepäivystyksestä ja tiedekunnan verkkosivuilta saa tarkempia tietoja mahdollisuudesta tutustua oman valintakokeensa tulokseen ja siihen sovellettuihin arvostelukriteereihin. Kaksivaiheisessa valinnassa kutsut valintakokeeseen / haastatteluun lähetetään viimeistään kahta viikkoa ennen koetta / haastattelua.
Opintojen aloittaminen (päivämäärä) ja opintoaikojen rajaus: Opintojen aloituspäivämäärä täydennetään myöhemmin. Jos opiskelija ilmoittautuu ensimmäiseksi lukuvuodeksi poissaolevaksi, hän saa uudet ilmoittautumisohjeet kesällä 2016.
Neuvonta ja lisätiedot: Yliopiston hakijapalvelut Puh. 040 805 4132 hakijapalvelut(a)jyu.fi Humanistinen tiedekunta Amanuenssi Tellervo Keto Puh. 0400 248 149 tellervo.keto(a)jyu.fi https://www.jyu.fi/hum/opiskelijavalinta