Pikaohjeet

Kohta kohdalta eteenpäin opastavat ohjeet.
Tutkimus- ja hankerahoitus

Tutkimushanketta suunnitellessasi sinun kannattaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa olla yhteydessä palvelukeskuksen hankehallintoa hoitavaan ryhmään.

Opintotiimin henkilöstö ja tehtävät

Opintotiimin tehtävänä on koordinoida tiedekunnan opiskelijavalintaa, kansainvälisiä opintoasioita ja opetussuunnitelmien kehittämistä. Tiimi pyrkii löytämään ja levittämään hyviä käytänteitä sekä tukemaan opettajia opintohallintoon kuuluvissa tehtävissä ja tietotekniikan hyödyntämisessä. Tiimillä on johtoryhmä sekä alatiimejä.

Henkilöstötiimin henkilöstö ja tehtävät

Henkilöstötiimin tehtävänä on tiedekunnan henkilöstöhallintoon liittyvien asioiden valmistelu laitosjohtajille, dekaanille, tiedekuntaneuvostolle ja yliopistopalveluille yhteistyössä hallintopäällikön kanssa, henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen sekä omaa tiedekuntaa ja sen laitoksia koskevien henkilöstöhallintoon liittyvien suositusten ja ohjeiden laadinta yhteistyössä yliopistopalveluiden kanssa. Tiimi palvelee ja tukee tiedekunnan laitoksia henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa.