09.09.2015

Henkilöstötiimin henkilöstö ja tehtävät

Henkilöstötiimin tehtävänä on tiedekunnan henkilöstöhallintoon liittyvien asioiden valmistelu laitosjohtajille, dekaanille, tiedekuntaneuvostolle ja yliopistopalveluille yhteistyössä hallintopäällikön kanssa, henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen sekä omaa tiedekuntaa ja sen laitoksia koskevien henkilöstöhallintoon liittyvien suositusten ja ohjeiden laadinta yhteistyössä yliopistopalveluiden kanssa. Tiimi palvelee ja tukee tiedekunnan laitoksia henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa.

Tiiminvetäjä

Hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero, tiedekunnan henkilöstökoordinaattori, puh. 040 805 3409, anna-helena.mero(at)jyu.fi

Henkilöstötiimin tehtävät ja työnjako laitoksittain

Henkilöstötiimin sähköpostiosoite on htk-heha(a)jyu.fi.

Humanistisen tiedekunnan palvelukeskus

  • Anna-Helena Mero, apurahat, työsuhteiden valmistelu, vuosilomat
  • Sanna Harjula, palkkiot, komennusmatkat, perehdyttäminen ja vakuutusasiat (varahenkilö)
  • Riitta Liimatainen, sivutoiminen tuntiopetus, työsopimukset (varahenkilö)
  • Marja-Leena Mäkinen, uusien työntekijöiden perehdyttäminen
  • Marja Nyberg, kv-yhdyshenkilö, vakuutusyhdyshenkilö, yhteyshenkilö komennusmatka-asioissa
  • Ritva Puikkonen, työsopimukset, Certia-yhdyshenkilö henkilöstö- ja palkka-asioissa

Historian ja etnologian laitos

Kielten laitos

Musiikin laitos

  • Riitta Liimatainen, apurahat, palkkiot, sivutoiminen tuntiopetus, työsuhteiden valmistelu, vuosilomat

Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Viestintätieteiden laitos

  • Riitta Liimatainen, apurahat, palkkiot, sivutoiminen tuntiopetus, työsuhteiden valmistelu, vuosilomat