07.01.2014

Tiedekunnan palvelukeskus

Tiedekunnan palvelukeskuksen henkilökunta ja tiimit

Dekaanit

Tiedekunnan palvelukeskus

Opintotiimi

Opintotiimin tehtävänä on koordinoida tiedekunnan opiskelijavalintaa, kansainvälisiä opintoasioita ja opetussuunnitelmien kehittämistä. Tiimi pyrkii löytämään ja levittämään hyviä käytänteitä sekä tukemaan opettajia opintohallintoon kuuluvissa tehtävissä ja tietotekniikan hyödyntämisessä.

Henkilöstötiimi

Henkilöstötiimin tehtävänä on tiedekunnan henkilöstöhallintoon liittyvien asioiden valmistelu dekaanille, laitosten johtajille, hallintokeskukselle ja tiedekuntaneuvostolle yhteistyössä hallintopäällikön kanssa, henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen sekä omaa tiedekuntaa ja sen laitoksia koskevien henkilöstöhallintoon liittyvien suositusten ja ohjeiden laadinta yhteistyössä hallintokeskuksen henkilöstöpalvelujen kanssa. Tiimi palvelee ja tukee tiedekunnan laitoksia henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa.

Taloustiimi

Humanistisen tiedekunnan taloustiimin tehtävänä on tiedekunnan taloussuunnitteluun liittyvien asioiden valmistelu tiedekuntaneuvostolle, dekaanille, hallintopäällikölle ja laitosjohtajille, taloushallinnon prosessien kehittäminen sekä omaa tiedekuntaa ja sen laitoksia koskevien, taloushallintoon liittyvien suositusten ja ohjeiden laadinta yhteistyössä hallintokeskuksen kanssa.

Tiimi palvelee tiedekunnan laitoksia niiden budjetin laadinnassa, seurannassa, hankkeiden taloushallinnossa sekä päivittäisen maksuliikenteen hoitamisessa. Lisäksi tiimi vastaa kustannuslaskentaa varten tehtyjen Sole-kirjausten hyväksynnästä.

Laitosjohtajat, pedagogiset johtajat, oppiaineiden pääedustajat