Oppaat

Yksityiskohtaiset oppaat
Ohjeita, opintoasiat

Opintoasioiden vuosittain toistuvat tehtävät ja tapahtumat (opintotiimin vuosikello), Eettisiä ohjeita ja linkkejä

Ohjeita, opetus

Opetusperiodit ja tentit, tentinvalvonta, Maturiteetin tarkastus, Pro gradu -tutkielmien tarkastus- ja hyväksymisprosessi

Ohjeita, jatko-opiskelu

Tiedekunnan ja laitosten tehtävät jatko-opinto-oikeuden haku- ja hyväksymisprosessissa, Jatko-opiskelijoiden tiedot Korpissa, Tiedekunnan ja laitosten tehtävät apurahojen haku- ja päätöksentekoprosessissa, Prosessi "Sopimus tutkimuksen tekemisestä Jyväskylän yliopiston tiloissa ja laitteilla" -dokumentin laatimisesta, Tiedekunnan ja laitoksen tehtävät lisensiaatintutkimusprosessissa, Tiedekunnan ja laitosten työnjako väitöskirjaprosessissa, Kahden tai useamman tiedekunnan välinen tohtorintutkinto: kompensaation hakeminen, Esitys lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan tarkastajien määräämiseksi, Linkki väitöskirjaohjaajien sivulle

Ohjeita, henkilöstöasiat

apurahamenettely, tiedekunnan ja laitosten tehtävät apurahojen haku- ja päätöksentekoprosessissa, dosentin arvo, tuntiopettajan työsopimus ja palkkausperusteet sekä opetukseen liittyvät erillistehtäväpalkkiot, tehtävien täyttöprosessien kuvaukset ja ohjeet, työpaikkailmoituksen laadintaprosessi, avoimet työpaikat, työsuhteiden hakuprosessi / hakijan ohje, tiedekunnan ja laitosten tehtävät opetusnäyteprosessissa (yliopistonlehtorit, yliopistotutkijat, yliopistonopettajat ja dosentit), työntekijän perehdyttäminen, työsuunnitelmat, etätyösopimus, professoripooli, palvelussuhteen päättyminen, emerita- ja emeritus-sopimukset, kansainväliset henkilöstöasiat