Ohjeita, jatko-opiskelu

Tiedekunnan ja laitosten tehtävät jatko-opinto-oikeuden haku- ja hyväksymisprosessissa, Jatko-opiskelijoiden tiedot Korpissa, Tiedekunnan ja laitosten tehtävät apurahojen haku- ja päätöksentekoprosessissa, Prosessi "Sopimus tutkimuksen tekemisestä Jyväskylän yliopiston tiloissa ja laitteilla" -dokumentin laatimisesta, Tiedekunnan ja laitoksen tehtävät lisensiaatintutkimusprosessissa, Tiedekunnan ja laitosten työnjako väitöskirjaprosessissa, Kahden tai useamman tiedekunnan välinen tohtorintutkinto: kompensaation hakeminen, Esitys lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan tarkastajien määräämiseksi, Linkki väitöskirjaohjaajien sivulle