22.02.2013

Tiedekunnan ja laitosten tehtävät apurahojen haku- ja päätöksentekoprosessissa

Kuvaus tiedekunnan ja laitosten tehtävistä apurahojen haku- ja päätöksentekoprosessissa löytyy henkilöstöasioiden ohjeista: https://www.jyu.fi/hum/pake/tutorial/ohjeita-henkiloestoeasiat/tiedekunnan-ja-laitosten-tyonjako-apurahojen-hakuprosessissa