13.05.2015

Tiedekunnan ja laitosten tehtävät jatko-opinto-oikeuden haku- ja hyväksymisprosessissa

Jatko-opinto-oikeuden haku- ja hyväksymisprosessi, tiedekunnan palvelukeskuksen ja laitosten työnjako

 

Laitos: keskustelu hakemuksesta ja sen liitteistä

 • kun jatko-opinto-oikeuden hakua suunnitteleva henkilö on ottanut yhteyttä oppiaineen pääedustajaan, he käyvät yhdessä läpi hakua suunnittelevan henkilön aiemmat opinnot, opintomenestyksen, tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman (ks. jatko-opiskelijan opas / haku ja hyväksyminen).
 • hakija lähettää hakemuksensa sähköisellä lomakkeella

Tiedekunta: hakemuksen lähettäminen laitoksille puollettavaksi

 • kun hakuaika on päättynyt, tiedekunta lähettää kunkin laitoksen hakemukset laitoksen johtajalle sekä hakemuksessa yhteyshenkilöinä mainituille henkilöille. (vastuuhenkilö Salla Kujala)
 • mikäli hakemuksia saapuu hakuajan ulkopuolella, laitoksen johtaja päättää onko perusteita hakemuksen käsittelylle hakuajan ulkopuolella. Mikäli ei, hakemus käsitellään seuraavan hakuajan yhteydessä.

Laitos: päätökset hakemusten puoltamisesta

 • laitokset käsittelevät hakemukset omien käytäntöjensä mukaisesti. Hakemuksia käsittelevät seuraavat tahot:
  • Hela: laitoksen johtoryhmä
  • Kiela: laitoksen johtaja kuultuaan hakijan jatko-opinto- ja tutkimussuunnitelmaa käsitelleitä henkilöitä
  • Musiikki: laitoksen tutkimuslautakunta
  • Solki: laitoksen ohjaajapooli
  • Taiku: laitoksen johtoryhmä
  • Viela:
 • laitoksen johtaja (Solkissa oppiaineen pääedustaja) ilmoittaa tiedekuntaan (Salla Kujalalle) puoltavan tai kielteisen esityksen hakemukseen.
 • puollettavien hakemusten osalta ilmoitetaan myös se henkilö, joka tulee toimimaan työn pääohjaajana. Kielteiset esitykset perustellaan.

Tiedekunta: jatko-opinto-oikeutta koskevien päätösten teko ja tiedottaminen

 • (vara)dekaani tekee päätöksen jatko-opinto-oikeuksien myöntämisestä laitosten esitysten pohjalta.  Päätöksen valmistelijana on opintoasiainpäällikkö.
 • tiedekunta liittää tiedekunnan humanisti-sähköpostilistalle sähköpostitiedon niiden henkilöiden osalta, joille on myönnetty jatko-opinto-oikeus. (vastuuhenkilö Juha Teppo, varahenkilö Heli Niskanen)
 • tiedekunta ilmoittaa hakijalle valintapäätöksestä kirjeitse. (vastuuhenkilö Salla Kujala)
 • tiedekunta lähettää tiedon valintapäätöksestä laitoksen johtajalle ja pääohjaajalle sekä jatko-opintoyhdyshenkilölle. Lisäksi pääohjaajalle lähetetään hakemuksen liitteenä tullut tutkimussuunnitelma. (vastuuhenkilö Salla Kujala). Jatko-opintoyhdyshenkilöitä ovat
  • Hela: amanuenssi Satu Matikainen
  • Kiela: amanuenssi Anna-Maria Strengell
  • Musiikki: amanuenssi Anne-Riitta Vanhala
  • Solki: suunnittelija Maija Lappalainen
  • Taiku: amanuenssi Heli Niskanen
  • Viela: amanuenssi Sari Mäkikangas
 • tiedekunta tarkistaa kuukauden kuluttua valintapäätösten postittamisesta, ovatko kaikki jatko-opinto-oikeuden saaneet palauttaneet hyväksymiskirjeen liitteenä olleen ilmoittautumislomakkeen tiedekuntaan. Tarvittaessa tiedekunta lähettää muistutuksen. (vastuuhenkilö Salla Kujala)

Laitos: jatko-opintojen käynnistymisen varmistaminen

 • jatko-opintoyhdyshenkilö vastaa siitä, että jatko-opinto-oikeuden saaneen henkilön sähköpostiosoite liitetään laitoksen tohtorikoulutettavien ja/tai henkilökunnan sähköpostilistalle.
 • pääohjaaja tallentaa tiedekunnasta saamansa valintapäätöksen ja tutkimussuunnitelman laitoksen käytännön mukaisesti.
 • pääohjaaja kutsuu mahdollisimman nopeasti koolle kaikki työn ohjaajat, jotka yhdessä tohtorikoulutettavan kanssa sopivat yhteistyön periaatteista ja kirjaavat sovitut asiat ohjausasiakirjaan.