22.09.2015

Prosessi "Sopimus tutkimuksen tekemisestä Jyväskylän yliopiston tiloissa ja laitteilla" -dokumentin laatimisesta

Tiedekunnan palvelukeskuksen ja laitosten työnjako sopimuksen laatimisesta

Laitos: keskustelu mahdollisesta työtilasta

 • Tutkija ottaa yhteyttä yksikön johtajaan keskustellakseen mahdollisuudesta tehdä tutkimusta yksikön tiloissa ja laitteilla.
 • Yksikön johtaja päättää, onko tutkijalle osoitettavissa työpiste ja mitä muita resursseja tutkijalle voidaan tarjota. Perusteina ovat erityisesti yksikön tämänhetkisten tilojen ja tutkijan rahoituksen tilanne.
 • Yksikön johtaja ilmoittaa päätöksestä asiakirjojen täyttämisestä vastaavalle amanuenssille. Vastuuhenkilöt:
  • Historian ja etnologian laitos: Satu Matikainen
  • Kielten laitos: Anna-Maria Strengell
  • Musiikin laitos: Anne-Riitta Vanhala
  • Soveltavan kielentutkimuksen keskus: Sinikka Lampinen
  • Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos: Heli Niskanen
  • Viestintätieteiden laitos: Sari Mäkikangas

Tiedekunta (palvelukeskus): sopimuksen laatiminen ja tiedottaminen

 • Amanuenssi täyttää sopimuspohjan yksikön johtajan ilmoituksen mukaan. (sopimuspohja Lomakkeet-sivulla)
 • Amanuenssi lähettää sopimuksen sähköisesti tutkijalle, joka täyttää sopimukseen tutkimustaan koskevat tiedot sekä yhteystietonsa.
 • Tutkija lähettää allekirjoittamansa sopimuksen amanuenssille.
 • Amanuenssi pyytää sopimukseen yksikön johtajan allekirjoituksen.
 • Amanuenssi lähettää sopimuksen kirjaamoon.
 • Kirjaamo hoitaa sopimuksen kopioiden jakelun laitokselle, tiedekunnan henkilöstötiimille, osastosihteeri Marja-Leena Mäkiselle. Alkuperäinen sopimus jää kirjaamoon.
 • Osastosihteeri Marja-Leena Mäkinen vastaa perehdytys- ja laiteasioista (mm. puhelimet, tietokoneet, avaimet).
 • Amanuenssi tallettaa itselleen kirjaamosta saadun kopion sopimuksesta.