20.11.2013

Tiedekunnan ja laitoksen tehtävät lisensiaatintutkimusprosessissa

Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen, tiedekunnan palvelukeskuksen ja laitosten työnjako

Laitos: Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

 • ennen lisensiaatintutkimuksen tarkastusprosessia jatko-opiskelija lähettää tutkimuksensa käsikirjoituksen plagiaatintunnistusohjelmaan (Urkund) pääohjaajaltaan saamaansa sähköpostiosoitteeseen sähköpostin liitetiedostona. Pääohjaaja vastaa Urkundin antaman raportin käsittelystä ja siitä, että tarkastajat saavat halutessaan raportin käytettäväkseen apuna työn arvioinnissa. Ohjeita Urkund-plagiaatintunnistusohjelmasta.
 • kun lisensiaatintutkimus on valmis hyväksyttäväksi, oppiaineen pääedustaja tekee esityksen lisensiaatintutkimuksen tarkastajista tiedekuntaan. Samassa yhteydessä jatko-opiskelija toimittaa tutkimuksen sähköisesti pdf-muodossa tai vaihtoehtoisesti 2 paperikappaleena tiedekunnan kansliaan amanuenssi Salla Kujalalle välitettäväksi tarkastajille. Tutkimukseen tulee liittää yhden sivun pituinen tiivistelmä (ks. Lisensiaatintutkimuksen tarkastusmenettely).
 • esityksen tekemiseen käytetään tiedekunnan lomaketta "esitys tutkielman tarkastajien määräämiseksi". Esityksessä tulee olla myös tarkastajien yhteystiedot.
 • ennen esityksen tekemistä on varmistettava opiskelijarekisteristä, että jatko-opiskelijan pääainetieto on ajantasalla ja että hän on ilmoittautunut läsnäolevaksi jatko-opiskelijaksi.
 • esityslomakkeelle on merkittävä tieto jatko-opiskelijan pääohjaajasta. Pääohjaaja ei voi toimia tutkimuksen tarkastajana.

Tiedekunta: päätös ja tiedottaminen

 • esityksen hyväksyy dekaani tai varadekaani.
 • tiedekunnan kanslia tiedottaa päätöksestä tutkimuksen tekijälle, tarkastajille ja pääohjaajalle.
 • tarkastajille lähetetään päätöksen ja työn mukana ohjeet tarkastusta ja arviointia varten

Laitos: Lisensiaatintutkimuksen tarkastustilaisuuden järjestäminen

 • laitos vastaa tarkastukseen liittyvistä kuluista (asiantuntijapalkkio, matkakulut, jne.) ja huolehtii käytännön järjestelyistä yhdessä jatko-opiskelijan kanssa.
 • tarkastustilaisuudesta ei tarvitse tehdä esitystä tiedekuntaan, mutta siitä tulee tiedottaa tiedekunnan kansliaan.
 • tarkastustilaisuuden jälkeen oppiaineen pääedustaja, neuvoteltuaan ensin tarkastajien kanssa, toimittaa tiedekuntaan tutkimuksen arvolausetta koskevan esityksen (jatkotutkimusten arviointi ja oikaisumenettely)
 • laitos huolehtii siitä, että tiedekunnan kansliaan toimitetaan yksi kappale työtä hyväksymistä varten (palautuu myöhemmin laitokselle).
 • laitos / oppiaine toimittaa tarkastajille maksatustietolomakkeen (mikäli esityksessä ei ole mainintaa, että tarkastuspalkkiota ei makseta).

Tutkimuksen tekijä: tutkimuksen tallennus ja tutkinnon anominen

 • tutkimuksen tekijä huolehtii siitä, että tutkimus tallennetaan JY:n kirjaston julkaisuarkistoon (JYX, lisätietoja).
 • tutkintoa varten jatko-opintojen opetussuunnitelman mukaiset opinnot tulee olla suoritettu ja rekisteriin kirjattu.
 • jatko-opiskelija toimittaa tiedekuntaan tilaisuuden jälkeen tutkintoanomuksen.

Tiedekuntaneuvosto: tutkimuksen hyväksyminen ja tutkinnon myöntäminen

 • lisensiaatintutkimuksen hyväksyy ja lisensiaatintutkinnon myöntää tiedekuntaneuvosto. Kokousten ajankohdat ja aineiston määräajat käyvät ilmi tiedekuntaneuvoston kokousaikataulusta.
 • tutkimuksen hyväksymiseen ja tutkinnon myöntämiseen tarvitaan seuraavat dokumentit:
 • - asiantuntijoiden allekirjoittamat lausunnot tai yhteislausunto
  - oppiaineen pääedustajan esitys arvolauseeksi
  - tutkintoanomus
 • tiedekunnan kansliasta tiedotetaan hyväksymispäätöksestä asianosaisille sekä lähetetään tutkintotodistus jatko-opiskelijalle.
 • työ toimitetaan tiedekunnan hyväksymisleimalla varustettuna laitoksen kirjastoon.