29.01.2014

Kahden tai useamman tiedekunnan välinen tohtorintutkinto: kompensaation hakeminen

Jyväskylän yliopiston ohjeistuksen mukaisesti

kahden tai useamman tiedekunnan välisellä tohtorintutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, joka koostuu kahden tai useamman tiedekunnan opinnoista sekä kahden tai useamman tieteenalan teorioita ja/tai menetelmiä yhdistävästä opinnäytetyöstä. Opinnäytetyön ohjaajat edustavat kahta tai useampaa Jyväskylän yliopiston tiedekuntaa tai erillislaitosta. Heidän lisäkseen ohjaajia voi olla myös muista yliopistoista tai tutkimuslaitoksista.

Jyväskylän yliopiston tiedekunta tai muu tohtorikoulutusta antava yksikkö (esim. Koulutuksen tutkimuslaitos, Agora Center tai Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), joka on jatko-opinto-oikeuden myöntäneen tiedekunnan ohella osallistunut tohtoriopiskelijan ohjaukseen, voi hakea yliopistolta kompensaatiota suoritetusta tohtorintutkinnosta.

Edellytyksenä kompensaation maksamiselle on, että valmistuneen tohtoriopiskelijan ohjausasiakirjasta löytyvät maininnat seuraavista seikoista:

  • suoritettu tutkinto on kahden tai useamman tiedekunnan välinen
  • toisesta tiedekunnasta tai muusta yksiköstä olevan ohjaajan nimi ja tiedekunta tai yksikkö sekä
  • kuvaus ohjaajien välisestä työnjaosta.

Väitöskirjatyön loppuvaiheessa ohjaajat arvioivat yhdessä toisesta tiedekunnasta tai muusta yksiköstä olevien ohjaajien suhteellisen osuuden ohjauksesta.

Tämän perusteella tiedekunta tai muu tohtorikoulutusta antava yksikkö, joka haluaa kompensaation ohjauspanoksestaan, ilmoittaa siitä tutkinnonhakuvaiheessa tutkinnon myöntävälle tiedekunnalle Selvitys kahden tai useamman tiedekunnan välisen tohtorintutkinnon ohjauksesta -lomaketta käyttäen.

 

Tarkemmat tiedot yliopiston ohjeistuksessa: https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/laitoksille/how-to/kompesaatiomenettely