Ohjeita, henkilöstöasiat

apurahamenettely, tiedekunnan ja laitosten tehtävät apurahojen haku- ja päätöksentekoprosessissa, dosentin arvo, tuntiopettajan työsopimus ja palkkausperusteet sekä opetukseen liittyvät erillistehtäväpalkkiot, tehtävien täyttöprosessien kuvaukset ja ohjeet, työpaikkailmoituksen laadintaprosessi, avoimet työpaikat, työsuhteiden hakuprosessi / hakijan ohje, tiedekunnan ja laitosten tehtävät opetusnäyteprosessissa (yliopistonlehtorit, yliopistotutkijat, yliopistonopettajat ja dosentit), työntekijän perehdyttäminen, työsuunnitelmat, etätyösopimus, professoripooli, palvelussuhteen päättyminen, emerita- ja emeritus-sopimukset, kansainväliset henkilöstöasiat
Apurahamenettely

Apurahapäätösten toteuttamisesta humanistisessa tiedekunnassa sovittu menettely, matka-apurahat - travel grants

Työntekijän perehdyttäminen

Perehdyttämisen tavoitteena on antaa kokonaiskuva tiedekunnasta, sen tavoitteista ja toiminnasta sekä asemasta yliopisto-organisaatiossa ja työntekijän omasta osuudesta tässä kokonaisuudessa.

HTK: Työntekijän perehdyttäminen

Perehdyttämisen tavoitteena on antaa kokonaiskuva tiedekunnasta, sen tavoitteista ja toiminnasta sekä asemasta yliopisto-organisaatiossa ja työntekijän omasta osuudesta tässä kokonaisuudessa. Humanistisessa tiedekunnassa käytannön asioiden perehdyttämisestä vastaa palvelukeskus alkuperehdytyksessä, sisällöllisestä ja syvällisemmästä perehdyttämisestä vastaa sijoitusyksikkö (laitos tai palvelukeskus).

Professoripooli

Säätiöiden professoripoolin apurahat tutkimusjaksoihin ja niihin liittyvä tutkimusvapaajärjestelmä.