19.05.2015

Tiedekunnan ja laitosten tehtävät opetusnäyteprosessissa (yliopistonlehtorit, yliopistotutkijat, yliopistonopettajat ja dosentit)

Laitos: hakemusten vastaanottaminen ja opetusnäytetilaisuuden järjestäminen

 • Hakuajan päätyttyä laitoksen johtaja päättää opetusnäytettä pitämään kutsuttavat hakijat ja päättää opetusnäytejärjestelyistä.
 • Amanuenssin tehtävänä on
  • sopia opetusnäytetilaisuuden aika ja varata tila,
  • kutsua arviointilautakunta (4-5 henkilöä: puheenjohtaja, sihteeri, 1-2 henkilöä professori- ja keskiryhmästä sekä opiskelijajäsen).
 • Amanuenssi lähettää kutsun opetusnäytettä pitämään tuleville hakijoille. Hakijoiden sähköpostiosoitteet lähetetään amanuenssille tiedekunnasta. Kutsu sisältää
  • pyynnön esittää opetusnäytteen aihe,
  • opetusnäytteestä vapauttamisanomuksen. Mikäli hakija on antanut vastaavan opetusnäytteen Jyväskylän yliopiston humanistisessa tiedekunnassa noin kahden vuoden sisällä, niin hän voi anoa vapautusta opetusnäytteen pitämisestä.
  • opetusnäyteohjeet (liite),
  • kampuskartan Jyväskylän yliopiston ulkopuolelta tuleville (linkki).
 • Laitoksen johtaja tekee esityksen dekaanille hakijoiden opetusnäytteiden aiheista ja opetusnäytteestä vapautuksista.

Tiedekunta: päätöksen tekeminen ja tiedottaminen

 • Dekaani tekee päätöksen hakijoiden opetusnäytteiden aiheista ja opetusnäytteestä vapautuksista.
 • Päätöksestä tiedotetaan
  • laitoksen johtajalle (vastuuhenkilö: Anna-Helena Mero),
  • amanuenssille (vastuuhenkilö: Anna-Helena Mero),
  • hakijoille (vastuuhenkilö: amanuenssi).

Laitos: opetusnäytetilaisuus

 • Amanuenssi laatii opetusnäytteiden aikataulun.
 • Amanuenssi lähettää kutsun arviointilautakunnan jäsenille. Kutsu sisältää
  • opetusnäytteiden aikataulun ja tiedon tilaisuuden paikasta,
  • hakuilmoituksen (liite),
  • opetusnäyteohjeet (liite),
  • opetusnäytteen arviointilomakkeen (liite),
  • opetus- ja kielitaidon arvioinnin (liite).
 • Amanuenssi lähettää arviointilautakunnan sihteerille pöytäkirjapohjan.
 • Arviointilautakunta kokoontuu ennen opetusnäytetilaisuutta ja puheenjohtaja ohjeistaa työskentelyn.
 • Opetusnäytetilaisuudesta tiedotetaan
  • laitoksen henkilökunnalle. Opetusnäytetilaisuus on julkinen. Julkisuus koskee ainoastaan opetusnäytteen antamista, ei sen arviointitilannetta (vastuuhenkilö: amanuenssi).
  • tiedekuntaneuvoston jäsenille. Asia koskee dosentuureja ja toistaiseksi haettavia tehtäviä (vastuuhenkilö: Anna-Helena Mero).
 • Arviointilautakunta kokoontuu heti tilaisuuden jälkeen arvioimaan opetusnäytteet.
 • Arviointilautakunnan sihteeri laatii tilaisuudesta pöytäkirjan. Opetusnäytteiden arvolauseista ilmoitetaan pöytäkirjassa.
 • Amanuenssi/arviointilautakunnan sihteeri toimittaa pöytäkirjan kopion opetusnäytteen pitäjille, kopion laitoksen johtajalle ja alkuperäisen tiedekuntaan Anna-Helena Merolle.


Liitteet: